Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

 

Wytyczanie budynków i sieci uzbrojenia terenu

 

Inwentaryzacje powykonawcze

 

Pomiary powierzchni użytkowych

 

Podziały działek

 

Wznowienia granic

 

Pomiary objętości mas ziemnych

 

Pomiary przemieszczeń

 

Specjalistyczne i nietypowe pomiary geodezyjne

OFERTA

 

Nasze projekty mówią za nas.

GEO INVESTMENT Sp. z o.o.

 

Your e-mail:
Message content:
Wyślij
Wyślij
Form sent seuccessfully - thank you.
Please fill all required fields!

Zapewniamy krótkie terminy wykonania prac,

konkurencyjne ceny oraz najwyższą jakość usług.

mapa do celów projektowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia mapy ewidencyjnej

images

 

MENU

O FIRMIE